Alabastine supersterkvuller 1kg

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersAlabastine producten
 • Geschikt voor buiten
 • Geschikt voor steen, metselwerk, beton, pleister- en stucwerk
 • Ook toepasbaar op vochtige ondergronden

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Deze supersterkvuller van Alabastine is geschikt voor het muurvast verankeren van trapleuningen, hekwerken, gordijnrails, schakelkasten, contactdozen, losse stenen, regenpijpen en dergelijke.

EAN: 8710839110017

 • Kleur
  Wit
 • Droogtijd
  Verder af te werken na 1 uurm, reparatie volledig belastbaar na 24 uur
 • Inhoud
  1 kg
 • Verwerkingstemperatuur
  Minimaal 5°C
 • Basis
  Poeder
 • Overschilderbaarheid
  Met alle soorten verf (alkyd en acryl)
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd