Ben je op zoek naar een boormachine, maar weet je nog niet welke boormachine het beste bij jou past? Bekijk ons koopadvies.
Sluiten
Advies en informatie nodig? Neem eens een kijkje op onze koopadviespagina over laminaat.
Sluiten

Privacy

Privacy Policy Praxis

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens die wij gebruiken om jou zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Op de websites van Praxis (praxis.nl) wordt je privacy gerespecteerd en zorgt Praxis ervoor dat al je persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze Privacy Policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen en hoe je deze kunt aanpassen, en wat je rechten zijn.

Alle gegevens die Praxis verzamelt, worden door Praxis uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en alleen na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het op maat leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om reserveringen die zijn geplaatst via de Praxis website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Praxis kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover het voor die derden noodzakelijk is om werkzaamheden voor Praxis te verrichten, dan wel wanneer Praxis ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht of wanneer je daar toestemming voor hebt gegeven. De informatie die je aan Praxis geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via DPO@praxis.nl.De gegevens die Praxis verwerkt zijn::

Gegevens Doel
Naam, voornaam, aanhef Voor de juiste aanhef in de nieuwsbrief en andere (digitale) communicatie, bijvoorbeeld over bestellingen, deelname aan prijsvragen of andere acties. 
Adres & postcode Voor aflevering op het juiste adres bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.
Telefoonnummer Voor eventuele telefonische communicatie of bevestigingen bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.
Geboortedatum Als je ons laat weten wanneer je jarig bent ontvang je een kleine verrassing van ons op je verjaardag.
E-mailadres Als unieke gebruikersnaam voor het aanmaken van een MijnPraxis account, voor het versturen van nieuwsbrieven of andere aanbiedingen (indien je je daarvoor hebt aangemeld), voor het bevestigen van (online) bestellingen, deelname aan prijsvragen of acties en voor het sturen van uitnodigingen voor deelname aan klantonderzoeken.
Wachtwoord Voor het aanmaken en beveiligen van uw MijnPraxis account.
Uw Praxis winkel Zodat altijd de juiste winkel is geselecteerd bij online bestellingen, en om je op de hoogte te houden van relevante updates van je winkel.
Transactie historie Om je inzage te geven in je aankopen bij Praxis, zodat je geen aankoopbonnen hoeft te bewaren en om onze klantenservice je efficiënt te kunnen laten helpen bij eventuele productklachten.
Click historie Om aan de hand van door jou bezochte pagina’s op praxis.nl te analyseren welke productinformatie voor jou interessant kan zijn en daarop aangepaste content te tonen, en om de bekendheid, functionaliteit en inhoud van praxis.nl en nieuwsbrieven en andere emails te verbeteren.
IP-adres Ter voorkoming en bestrijding van fraude en andere strafbare gedragingen en ter herkenning van de gebruiker.
Air Miles nummer Wanneer je ervoor kiest om je Air Miles pas te registreren, kan Praxis je Air Miles gebruiken en ontvangen zonder dat een scan van je Air Miles pas nodig is. Ook kan Praxis bij aankopen in de winkel waarbij je Air Miles pas is gescand je winkelaankoop in je transactie historie bij de MijnPraxis account registreren. Je hoeft dan de bon van je winkelaankoop niet meer te bewaren.
MijnPraxis nummer Wanneer je ervoor kiest om je MijnPraxis nummer te registreren, kan Praxis je aankopen in de winkel waarbij je MijnPraxis pas is gescand in je transactie historie registreren. Je hoeft dan de bon van je winkelaankoop niet meer te bewaren.
Alleen voor bedrijven.
Uw bedrijfsnaam
BTW-nummer
KvK-nummer
Ten behoeve van zakelijke facturen.


Cookies
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en je gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of artikelen, worden via onze site zogenaamde cookies op je computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een site naar je computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we een gebruikersprofiel van je maken en ervoor zorgen dat je bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, en dat er gepersonaliseerde content aan je kan worden getoond. De domeinnamen van de webserver die de cookies doorgeeft zijn shop.praxis.nl, praxis.nl, praxistuincentrum.nl en praxis-outlet.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat je op de hoogte wordt gesteld wanneer je een cookie ontvangt. Voor uitgebreide informatie over het gebruik van cookies door Praxis, klik hier.

Hoe beveiligt Praxis verzamelde informatie over mij?
Praxis zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van je persoonlijke informatie te beschermen, onder andere door:

   * Het beveiligen van alle financiële transacties gedaan via deze website met HTTPS-encryptie. Praxis verwerkt alle financiële transacties in samenwerking met gecertificeerde payment service providers;
   * Het verzorgen van verschillende andere technische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens;
   * Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie;
   * Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computerhardware en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat je gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor je jouw gegevens aan Praxis hebt verstrekt;
   * Periodiek onafhankelijke security audits te laten uitvoeren op onze online omgevingen, zodat eventuele risico’s tijdig worden herkend en kunnen worden beperkt

Hoe lang bewaart Praxis mijn persoonsgegevens?
Praxis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van verschillende factoren. In sommige gevallen moet Praxis jouw gegevens vanwege een wettelijke verplichting minimaal 7 jaar bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij factuur-, order- en betaalgegevens. Voor meer details omtrent onze bewaartermijnen kun je contact opnemen met de klantenservice van Praxis.

Welke keuzes heb ik met betrekking tot het verzamelen van mijn persoonlijke informatie door Praxis?
Je kunt kiezen om:

   * je persoonlijke informatie te updaten of corrigeren;
   * je af te melden van het ontvangen van e-mails op je e-mailadres;
   * je account uit te schakelen om toekomstige aankopen via je account te voorkomen;
   * cookies bij het bezoeken van praxis.nl uit te schakelen;
   * je profiel te laten verwijderen door Praxis.

Je persoonlijke informatie updaten of corrigeren:
Log in op MijnPraxis via praxis.nl en pas onder Mijn gegevens de gegevens aan die je wilt updaten of corrigeren.

Afmelden voor e-mails die je ontvangt van Praxis:
Ga naar de afmeldlink onderaan de e-mail en meld je dan af, of neem contact op met onderstaand adres.

Je account uitschakelen:
Om je MijnPraxis account te laten uitschakelen en verwijderen kun je contact opnemen met onderstaand adres.

Cookies uitschakelen:
Voor informatie over het weigeren of uitschakelen van cookies, klik hier.

Vragen of opmerkingen over ons privacy-beleid?
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of een email te sturen naar: klantenservice@praxis.nl. Om je verzoek tot inzage in jouw gegevens in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je om bij je verzoek je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel je Praxis klantenkaartnummer op te geven. Omdat wij moeten verzekeren dat het verzoek tot inzage van je gegevens echt van jou afkomstig is, kunnen wij aanvullende informatie van je vragen om je identiteit vast te stellen. Wij zullen je verzoek binnen een maand beantwoorden. 

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site ook de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Ook bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om gegevens die wij van hen bijhouden te verwijderen. Het kan voorkomen dat wij bepaalde gegevens niet op verzoek verwijderen, bijvoorbeeld omdat op ons een wettelijke plicht rust om de gegevens te bewaren of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om je gegevens te bewaren.  Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of verwijderen, gelieve contact met ons op te nemen op het onderstaande vermelde adres of per email: klantenservice@praxis.nl.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via het onderstaande vermelde adres of stuur een email naar dpo@praxis.nl. Mocht je een klacht hebben over ons privacy beleid of over ons gebruik van jouw gegevens, dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe neem je contact met ons op?
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, vragen hebt over het verzamelen van persoonsgegevens of het gebruik van cookies op de website praxis.nl, dan kun je contact met ons opnemen:

Bedrijfsnaam Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V.
KvK-nummer 33152545
BTW-nummer 004371021B01
Per e-mail Klik hier voor onze contactpagina
Per telefoon 020 - 39 83 333
Per brief Praxis Doe-Het-Zelf Center B.V. t.a.v. Service Desk
Adres Herikerberweg 336
1101 CT Amsterdam Zuidoost
Postadres Postbus 22189
1100 CD Amsterdam Zuidoost


Wijzigingen
Dit privacybeleid kan door Praxis worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Praxis website.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op: 18 mei 2018