Qlima kachelbrandstof Extra 20L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Brandstoffen & haardhoutQlima producten
  • Reukarm
  • Geschikt voor alle merken kachels

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Brandstoffen & haardhoutQlima producten

Wat zijn de specificaties?

Qlima Extra is een zuivere kachelbrandstof voor petroleumkachels. Een Qlima Premium Quality Fuel met een geweldige warmte beleving. Qlima Extra garandeert het hoogste rendement en lange levensduur van de kachel en onderdelen. Qlima Extra heeft een aromaatgehalte van maximaal 0,3% en een zwavelgehalte van maximaal 0,0001% Het vlampunt is gegarandeerd minimaal 65°C. Qlima Extra voldoet ruimschoots aan de enige Europese wetgeving rondom brandstof voor petroleumkachels.

EAN: 8713508708072

GHS08
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook