image_1

De Parel brandspiritus 1L

  • Geschikt als schoonmaakmiddel en als brandstof
  • Reinigen van harde oppervlaktes zoals ramen, spiegels, tegels, chroomwerk, etc.

Toon specificaties
Productomschrijving
De Parel brandspiritus, veelal spiritus genoemd, is een mengsel van alcohol, water en diverse toevoegingen. Het wordt gebruikt als schoonmaakmiddel en als brandstof. Brandspiritus bestaat grotendeels uit ethanol waaraan een giftige stof is toegevoegd om de alcohol te denatureren. Daarnaast bevat het een blauwe kleurstof en een geurstof om de zo behandelde alcohol goed herkenbaar te maken. In huishoudens wordt spiritus vaak gebruikt in fonduestellen en bij het ramen lappen. Verder is het zeer geschikt voor het reinigen van diverse harde oppervlaktes zoals ramen, autoruiten, spiegels, tegels, marmer, micaruitjes en chroomwerk. Vet, vuil en aanslag verwijderen met een doek die nat gemaakt is in de brandspiritus. Nawrijven met een zachte doek. Ook kan dit product gebruikt worden als insectenverdelger. Je gebruikt dit het beste door 100ml Brandspiritus en 200ml zachte zeep oplossen in 10L water en met een plantenspuit opbrengen.

EAN: 8711418081216

GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven