Rubson navullingen Aero 360 Lentefris 4 stuks

30% korting
  • Bestrijdt muffe geuren
  • Eerste druppel al na 24 uur

Toon specificaties
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires

toegevoegd aan je winkelwagen

Wat zijn de specificaties?

Geavanceerde lentefris vochtopnemer navultabs Aero 360 van Rubson voor het snel en efficiënt bestijden van overtollige luchtvochtigheid binnenshuis.

EAN: 3178040677906

Type
Navullingen voor vochtopnemer
Diepte
11.7 cm
Inhoud
1800 gr
Breedte
11.7 cm
Ontvochting per uur
80 m³
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.