Weber prim tegel voorstrijkmiddel 2,5L

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VoorstrijkWeber producten
  • Op wand en vloer toepasbaar
  • Geschikt voor gipsgbonden vloeren
  • Gebruiksklaar

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
VoorstrijkWeber producten
Praxis, voor de makers
Achteraf betalen mogelijk
90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze 195+ winkels

Wat zijn de specificaties?

Universeel voorstrijkmiddel voor diverse ondergronden. Gebruiksklaar geleverd en op wand en vloer toepasbaar. Ook geschikt voor gipsgebonden vloeren.

EAN: 8714321100128

Inhoud
2.5 L
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires