image_1

De Parel ECO stickerverwijderaar 250ml

 • Verwijdert snel en effectief stickerlijm, tapelijm, rubberlijm, plakband en spuitsneeuw.
 • Makkelijk in gebruik
 • Tast de ondergrond niet aan

Toon specificaties

5,

79

per kg 23,16

Productomschrijving
Na het er af trekken van een sticker blijft er dikwijls een lijmlaagje achter. Met de stickerverwijderaar van de Parel, verwijder je snel en effectief deze lijmlaag. Het verwijdert onder andere stickerlijm, tapelijm, rubberlijm, plakband, spuitsneeuw e.d. Uitstekend te gebruiken op verfwerk, glas, steen, linoleum, tapijt en textiel. Wij raden aan om op te passen met kunststoffen aldus vooraf te testen op een onopvallende plek.

EAN: 8711418137401

Specificaties
 • Technische kenmerken

  Substantie

  Vloeistof
 • Uiterlijke kenmerken

  Vorm

  Fles
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven