t Stilleven schoolbord spuitverf zwart 400ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Schoolbordverft Stilleven producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Schoolbordverft Stilleven producten

Wat zijn de specificaties?

Deze schoolbordenverf in spuitbus van 't Stilleven in de kleur zwart is een sneldrogende lak op terpentine basis die een hard, krasvast en goed reinigbaar oppervlak geeft. Het is een decoratieve lak voor hout, metaal, diverse harde kunststoffen en keramische materialen. De lak is tevens geschikt om van kleinere voorwerpen zoals kastdeuren, tafeltjes, koelkasten en dergelijke. een 'schoolbord' of 'notitiebord' te maken. Verder is het aan te raden de spuitbus na afloop om te keren en de verfresten uit het ventiel spuiten. Tevens dient de spray op een koele en droge plaats bewaard te worden.

EAN: 8714118713104

 • Afwerking
  Mat
 • Verpakking
  Spuitbus
 • Dekvermogen
  1-2m²
 • Basis
  Terpentine
 • Inhoud
  0.4 L
 • Aantal lagen
  3 lagen
 • Droogtijd
  15 minuten
 • Toepassing
  Binnen
 • Kleur
  Zwart
 • Kleurklasse
  Zwart
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Zeer licht ontvlambare aerosol.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. GEEN braken opwekken.
Gemakkelijk thuisbezorgd