't Stilleven schoolbordverf wit 250ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Schoolbordverft Stilleven producten
 • Sneldrogend en waterproof
 • Zeer decoratief en functioneel
 • Schrobvast

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Schoolbordverft Stilleven producten

Wat zijn de specificaties?

Zeer decoratief en functionele schoolbordverf van 't Stilleven in de kleur wit. Deze verf kan op bijna iedere ondergrond gebruikt worden, waardoor veel mogelijkheden zijn voor school,- mededelingen- en menuborden, op kinder-, studeer- en werkkamers in de horeca en op kantoren. Het is geschikt voor krijt en krijtstiften.

EAN: 8714118418979

 • Droogtijd
  24 uur
 • Kleurklasse
  Wit
 • Kleur
  Wit
 • Verpakking
  Blik
 • Toepassing
  Binnen en buiten
 • Basis
  Oplosmiddelhoudend
 • Afwerking
  Mat
 • Dekvermogen
  2m²
 • Aantal lagen
  Minimaal 2 lagen
 • Inhoud
  0.25 L
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat cobalt(II) octoate; Fettsu00e4uren,C18-unges.,Dimere, Reaktionsprodukte mit; ftaalzuuranhydride; 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren. Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd