image_1

Plasti-Kote radiatorverf hoogglans wit 400ml

Productomschrijving
Plasti-Kote radiatorverf is speciaal ontwikkeld om het schilderen van radiatoren zo gemakkelijk mogelijk te maken. De afwerking is duurzaam en ook zeer professioneel. Omdat het een spuitverf is heb je geen kwasten om schoon te maken en laat je geen kwastsporen achter. De speciale formule zal niet vergelen en is bestand tegen hitte tot 100°C.

EAN: 5055018109493

Specificaties
 • Kleur

  Wit
 • Afwerking

  Hoogglans
 • Basis

  Oplosmiddelhoudend
 • Inhoud

  0.4 L
GHS02GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven