't Stilleven verf hittebestendig zilver 250ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Radiatorverft Stilleven producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Radiatorverft Stilleven producten
+ 45.000 producten online
Gratis verzending vanaf 50,-
Haal bestelling na één uur op
Meer klusvoordeel met Praxis Plus!
Productomschrijving

't Stilleven hittebestendige verf zilver is een sneldrogende verf met speciale bindmiddelen die zonder primer moet worden aangebracht. Het is speciaal ontwikkeld voor metalen voorwerpen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld tot 530C (behalve wit 200C).

EAN: 8714118192695

Specificaties
 • Droogtijd
  3 uur
 • Kleurklasse
  Grijs
 • Kleur
  Zilver
 • Inhoud
  0.25 L
 • Afwerking
  Mat
 • Aantal lagen
  1 à 2 lagen
 • Verpakking
  Blik
 • Dekvermogen
  2-3m²
GHS02GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat cobalt(II) octoate. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Alternatieven