image_1

Starwax The Fabulous antiekwas 375ml

 • Bevat bijenwas
 • Op basis van terpentijn
 • Voedt en beschermt het hout

Toon specificaties
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
De Starwax antiekwas 375 ml voedt en beschermt het hout. Ideaal voor houten meubels of parketvloeren. De combinatie van bijenwas en terpentijnessence laat een delicaat parfum achter dat doet denken aan vroegere jaren.
Aanbrengen op schoon en droog hout. 2 uur laten drogen voordat je een volgende laag aanbrengt.

EAN: 3365000407615

Specificaties
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Vast
  Materiaal van doeloppervlak
  Hout
  Schurend
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Can
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

Alternatieven