Scan, en bekijk het stappenplan op praxis.nl

NaN
Pool Power shock 55gr 5kg

Pool Power shock 55gr 5kg

 • Ideaal voor het opstarten van een zwembad
 • Voorkomt vorming algen
 • Voorkomt verhoging pH-waarde
 • Granulaat, gemakkelijk te doseren

Toon specificaties

99,

99

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:

WateronderhoudsproductenPool Power producten

Productomschrijving

De Pool Power power shock 55gr 5kg zijn kleine chloortabletten die gebruikt kunnen worden als chloortoevoeging in je zwembadwater. De tabletjes voorkomen verhoging van je pH-waarde en de vorming van algen.
EAN:
 • 8717496964571

Productveiligheid

GHS03GHS07GHS08GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vormt giftig gas in contact met zuren.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. In geval van brand: blussen met zand, koolstofdioxide of bluspoeder - nooit water gebruiken.

Specificaties

 • Algemeen
  Houtcertificering
  i
  Product doesn't contain wood
  Type waterbehandeling/onderhoud/tester
  Poeder
 • Technische kenmerken
  Samenstelling
  trocloseennatrium, dihydraat
  Klaar voor gebruik
  Rendement per verpakking
  i
  0 m²
  Dosering
  0 m³
  Aantal doseringen
  0
  Substantie
  Poeder
  Ecologisch
  i
  Volume
  0 l
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Korrel

Alternatieven

Voor de Makers

 • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

 • Gratis retourneren

 • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

Hulp nodig?

Andere vraag?

Praxis winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Praxis

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© 2024 -

Praxis

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten