Scan, en bekijk het stappenplan op praxis.nl

NaN
Pool Power mini quick 0,5kg

Pool Power mini quick 0,5kg

 • Snel oplossende chloortabletten
 • Tegen algen en bacteriën
 • Geschikt voor zwembad of spa
 • Ideaal voor het opstarten van een zwembad

Toon specificaties

11,

99

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:

WateronderhoudsproductenPool Power producten

Productomschrijving

De Pool Power mini quick 0,5kg zijn oplossende chloortabletten tegen bacteriën en algen. De tabletten zijn geschikt om je zwembad of spa schoon te houden. Ze moeten worden gebruikt in een chloordrijver en desinfecteren het water perfect.
EAN:
 • 8717496960344

Productveiligheid

GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vormt giftig gas in contact met zuren.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen.

Specificaties

 • Algemeen
  Houtcertificering
  i
  Product doesn't contain wood
  Type waterbehandeling/onderhoud/tester
  Tablet
 • Technische kenmerken
  Samenstelling
  trocloseennatrium, dihydraat
  Klaar voor gebruik
  Rendement per verpakking
  i
  0 m²
  Dosering
  0 m³
  Aantal doseringen
  0
  Substantie
  Vast
  Ecologisch
  i
  Volume
  0 l
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Tablet

Alternatieven

Voor de Makers

 • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

 • Gratis retourneren

 • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

Hulp nodig?

Andere vraag?

Praxis winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Praxis

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© 2024 -

Praxis

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten