Scan, en bekijk het stappenplan op praxis.nl

NaN
Pool Power anti-alg 5L

Pool Power anti-alg 5L

 • Vloeistof
 • Voorkomt algengroei
 • Kan gebruikt worden in combinatie met andere chloorproducten
 • Voorkomt algengroei

Toon specificaties

72,

99

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:

WateronderhoudsproductenPool Power producten

Productomschrijving

Pool Power anti-alg 5L is een vloeistof om algengroei te voorkomen. Kan gebruikt worden in combinatie met andere chloorproducten. Belangrijk is om eerst het product aan water toe te voegen.
EAN:
 • 8717496960184

Productveiligheid

GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Specificaties

 • Algemeen
  Houtcertificering
  i
  Product doesn't contain wood
 • Technische kenmerken
  Samenstelling
  didecyldimethylammoniumchloride,propaan-2-ol
  Klaar voor gebruik
  Rendement per verpakking
  i
  0 m²
  Dosering
  0 m³
  Aantal doseringen
  0
  Substantie
  Vloeistof
  Ecologisch
  i
  Volume
  5 l
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Vloeistof

Alternatieven

Voor de Makers

 • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

 • Gratis retourneren

 • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

Hulp nodig?

Andere vraag?

Praxis winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Praxis

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© 2024 -

Praxis

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten