Scan, en bekijk het stappenplan op praxis.nl

NaN
Dresco bandenplakker voor fiets – 17 stuks
Dresco bandenplakker voor fiets – 17 stuks 2
Dresco bandenplakker voor fiets – 17 stuks 3
Dresco bandenplakker voor fiets – 17 stuks 4

Dresco bandenplakker voor fiets – 17 stuks

 • 17 stuks in de set
 • Makkelijk om mee te nemen
 • Ideaal voor het repareren van fietsbanden

Toon specificaties

4,

99

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:

FietsreparatieDresco producten

Productomschrijving

De Dresco bandenplak set bevat 17 bandenplak solutie stickers voor het plaatsen op jouw fietsbanden. De set bevat 11 x solutiestickers (diverse maten), 3 x bandenafnemers, 1 x ventielslang, 1 x tube solutie en 1 x schuurpapier.
EAN:
 • 8711293444434

Productveiligheid

GHS02GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische / ventilatie- / verlichtings- / ... apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gelekte/gemorste stof opruimen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. In geval van brand: blussen met watermist, schuim, droge chemische stof of koolstofdioxide. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Specificaties

 • Algemeen
  Houtcertificering
  i
  Product doesn't contain wood
  Garantie
  2 jaar
 • Technische kenmerken
  Hoogte
  2.5 cm
  Breedte
  13.5 cm
  Diepte
  6.5 cm
 • Toepassing
  Toepassing
  herstellen

Alternatieven

Voor de Makers

 • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

 • Gratis retourneren

 • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

Hulp nodig?

Andere vraag?

Praxis winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Praxis

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

© 2024 -

Praxis

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten