Roundup onkruidbestrijder Natural concentraat 540ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingRoundup producten
 • Al na 3 uur zichtbaar resultaat
 • Bestrijdt zowel onkruid als mos

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Onkruid- & mosbestrijdingRoundup producten

Wat zijn de specificaties?

Deze natuurlijke onkruidbestrijder Natural is geschikt voor de meest voorkomende onkruiden en bestrijdt ook mos. Het resultaat is al na 3 uur zichtbaar.

EAN: 8711969028326

 • Kant & klaar
  Nee
 • Ecologisch
  Ja
 • Substantie
  Vloeistof
 • Rendement per verpakking
  300 m²
 • Anti-mos werking
  Ja
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd