HG X muggen- en vliegenspray 400ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingHG producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingHG producten

Wat zijn de specificaties?

Last van muggen en vliegen? Met de HG X muggen- en vliegenspray kun je dit probleem snel oplossen. Een krachtig middel tegen vliegende insecten. Werkt snel en doeltreffend.

EAN: 8711577078447

Inhoud
400 ml
Dier
Vliegende insecten
GHS02GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd

Anderen kochten ook