HG X mierenspray 400ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingHG producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
OngediertebestrijdingHG producten

Wat zijn de specificaties?

HGX spray tegen mieren is een snel en langdurig werkend mierenbestrijdingsmiddel. Je bestrijdt de mieren tot in het nest!

EAN: 8711577062378

  • Dier
    Mieren
GHS02GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat m-fenoxybenzyl-3-(2.2-dichloorvinyl)-2.2-dimethylcyclopropaancarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Zeer licht ontvlambare aerosol. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Gemakkelijk thuisbezorgd