Compo hortensia's Blauwmaker 800g

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MeststoffenCompo producten
  • Voor een diepblauwe kleur van hortensia's
  • Snelle werking
  • 100% oplosbaar in water

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
MeststoffenCompo producten
Praxis, voor de makers
Achteraf betalen mogelijk
90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze 195+ winkels

Wat zijn de specificaties?

Compo Blauwmaker Hortensia's is een mengsel van sporenelementen dat zorgt voor een diepblauwe kleur van de bloemblaadjes bij blauwe hortensia's. De blaadjes kunnen namelijk verkleuren als in de bodem de nodige voedingselementen ontbreken. Het product is bovendien 100% oplosbaar in water.

EAN: 5411196014804

Type meststof
Meststoffen van type 2: alle meststoffen die niet tot type 1 of 3 behoren
Substantie
Poeder
Geschikt voor strooiwagen
Nee
Kant & klaar
Ja
Anti-onkruid werking
Nee
Bio
Nee
Rendement per verpakking
10 m²
Met hersluitbare verpakking
Nee
Anti-mos werking
Nee
GHS05GHS07GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires