Landmann BBQ grillreiniger 0,5L spuitflacon 9x26x4 cm

Wat zijn de specificaties?

Met de Landmann grillreiniger is elk grillrooster, oven en zelfs de openhaardruit weer glanzend schoon. In handige spuitflacon met een inhoud van 0,5 liter. Oplosmiddelvrij en biologisch afbreekbaar.

EAN: 4000810001453

GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie: een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires