image_1
image_1image_2

Bison universele epoxylijm Kombi Pro XL 200ml

 • Extra sterk
 • Vullend

Toon specificaties

18,

99

per l 94,95

Productomschrijving
Bison KOMBI PRO XL is een universele 2 componenten epoxylijm. Gebruik deze lijm voor reparaties aan metaal, aardewerk, porselein, kristal, glas, ivoor, parels, edelstenen en diverse kunststoffen.

Draag bij voorkeur handschoenen voor je met de lijm aan de slag gaat en zorg dat de te lijmen materialen droog, schoon, stof- en vetvrij zijn. Meng een gelijke hoeveelheid van beide componenten in het bijgeleverde mengbakje. De lijm is goed gemengd als het mengsel een egale kleur heeft. Breng het mengsel dun aan op één van de te verlijmen materialen. Druk de materialen samen en zorg dat deze 7 uur op hun plek blijven, bijvoorbeeld door ze vast te maken met een stukje plakband.

EAN: 8710439052670

Specificaties
 • Algemeen

  Type lijm

  Speciaallijm
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  40 °C

  Maximale temperatuurbestendigheid

  120 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  5 °C

  Materiaal van doeloppervlak

  Metaal
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Geel

  Kleur

  geel

  Vorm

  Buis
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven