image_1
image_1image_2

Bison reparatielijm Fast Fix2 Liquid Plastic D10g

 • Zeer snel
 • Overschilderbaar
 • Overschilderbaar
 • Transparant

Toon specificaties

13,

99
Productomschrijving
Het is een snelle en sterke 2-componenten reparatielijm met spleetvullende eigenschappen op basis van cyano-technologie. Het is geschikt voor vele soorten reparatieklussen aan Plastic voorwerpen, zelfs voor niet passende oppervlakken. De gelformule maakt gebruik in elke richting mogelijk.

EAN: 8710439272993

Specificaties
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  25 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  5 °C

  Materiaal van doeloppervlak

  Kunststof
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Transparant

  Kleur

  Transparant

  Vorm

  Buis
 • Toepassing

  Toepassing

  Plastic
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Cyanoacrylaat. Gevaarlijk. Kleeft binnen enkele seconden aan huid en oogleden. Buiten het bereik van kinderen houden.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven