Praxis Plus Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praxis Plus Klantprogramma

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het Praxis Plus Klantprogramma van Praxis Doe
Het-Zelf Center B.V. (“Praxis”), gevestigd en kantoorhoudende te (1101CT) Amsterdam Zuidoost, aan de
Herikerbergweg 336 (hierna te noemen het “Klantprogramma”). De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden van de Doe-Het-Zelf Branche zijn van toepassing op het Klantprogramma voor zover daar in deze algemene voorwaarden niet van wordt afgeweken.

Definities

• Klant: klant(en) van Praxis, waaronder zowel consumenten als bedrijven worden verstaan die deelnemen aan het Klantprogramma.

• Digitale klantenpas: de klantenpas in de Praxis App.

• Praxis Plus-ID: de unieke streepjescode op een digitale klantenpas in de Praxis App of het klantenpasnummer in het Praxis Plus account.

Algemene Bepalingen

1. Praxis biedt Klant de mogelijkheid met de Praxis Plus-ID binnen alle Praxis vestigingen voordelen te behalen waaronder een korting op vooraf door Praxis aangegeven goederen en diensten.

2. Klant kan deelnemen aan het Klantprogramma door zich via de Praxis App of de Praxis website
(www.praxis.nl/praxisplus) aan te melden. Deelname aan het Klantprogramma is verplicht om de Praxis Plus-ID met gebruik van de app te gebruiken en van de voordelen van het Klantprogramma te profiteren.

3. De aan de Praxis Plus-ID verbonden voordelen kunnen niet worden ingewisseld voor geld of een andere soort cadeaukaart/kortingskaart.

4. Actie voorwaarden voor het gebruik van de (keuze)kortingsbon in het Klantprogramma:

• Er kunnen niet meerdere (keuze)kortingsbonnen gebruikt worden op hetzelfde artikel, er kan maximaal één bon per artikel gebruikt worden.
• Er kan één dezelfde (keuze)kortingsbon per klant per transactie gebruikt worden.
• Indien je meer stuks van exact dezelfde artikelen koopt, geldt de korting op al deze artikelen. In geval van twijfel is de EAN code doorslaggevend.
• De (keuze)kortingsbon is niet geldig op lokale afprijzingen in de vestigingen met de van/voor stickers.
• De korting wordt alleen verstrekt indien de (keuze)kortingsbon bij het afrekenen vooraf wordt gescand samen met de Praxis Plus-ID. Bij (keuze)kortingsbonnen moet ook kenbaar worden gemaakt op welk artikel de korting van toepassing is.
• De (keuze)kortingsbon is niet geldig op: lopende aanbiedingen, Baseline artikelen, Praxis cadeaukaarten, boeken, tijdschriften, diensten van Praxis, ontwerp je eigen behang en rolgordijn, De Ruiter dakkapellen, zonnepanelen, bouwdepots, borg- en aanbetalingen, houtbeton combinatie schuttingen, vaste lage prijs artikelen (te herkennen aan het vaste lage prijs logo), opruiming en extra online deals.
• De (keuze)kortingsbonnen zijn niet verkrijgbaar in de winkel en alleen te scannen vanuit de Praxis app.
• Je kunt geen Air Miles inwisselen in combinatie met de (keuze)kortingsbon (je kunt natuurlijk wel Air Miles sparen).
• Praxis behoudt zicht het recht voor een actie met (keuze)kortingsbon te wijzigen of te beëindigen als daar aanleiding toe mocht ontstaan.
• De (keuze)kortingsbon is alleen geldig bij Praxis bouwmarkten en Praxis Megastore met tuincentrum.
• (keuze-) Kortingscouponnen getoond in de Praxis Plus app worden geaccepteerd binnen de genoemde voorwaarden. Dat betekent dat (keuze-) kortingscouponnen die zijn uitgeprint of als digitale foto worden getoond niet geaccepteerd worden
• Bij aanmelden voor deelname aan het klantprogramma ontvangt de nieuwe deelnemer een (keuze-) kortingsbon. Deze (keuze-) kortingsbon wordt éénmalig verstrekt en kan éénmalig worden gebruikt


5. De verwerking van persoonsgegevens die in het kader van de aanmelding voor het Klantprogramma aan Praxis worden verstrekt, worden verwerkt conform de de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Privacybeleid van Praxis.

6. Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de Praxis Plus-ID. Bij ongeoorloofd gebruik van de Praxis Plus-ID, bijvoorbeeld in het geval van fraude, eigen opzet, schuld of nalatigheid, is de Klant zelf aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen. Praxis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in het geval van ongeoorloofd gebruik van de Praxis Plus-ID.

7. Praxis behoudt zich het recht voor het Klantprogramma en daaraan verbonden voordelen te wijzigen of te beëindigen. Praxis zal Klant van een wijziging of beëindiging tijdig op de hoogte brengen middels publicatie op www.praxis.nl.

8. Praxis kan om haar bewegende redenen zonder nadere toelichting deelname van Klant aan het Klantprogramma weigeren of beëindigen.

9. Klant kan te allen tijde de opgegeven gegevens wijzigen of zijn deelname aan het
Klantprogramma beëindigen. Wijzigingen kunnen op www.praxis.nl/praxisplus of in de Praxis App worden opgegeven. Om je Praxis Plus account te laten uitschakelen en verwijderen kun je mail sturen naar: klantenservice@praxis.nl.

10. Praxis heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.praxis.nl. Indien Klant na wijzigingsdatum gebruikt blijft maken van de Praxis Plus-ID wordt de Klant geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

11. Indien u onverhoopt vragen of klachten mocht hebben over het Klantprogramma kunt u contact opnemen met: Praxis t.a.v. Consumentenzaken, Herikerbergweg 336, 1101CD Amsterdam of telefonisch op 085-0028020 of via www.praxis.nl/service/klantenservice.

12. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van geschillen is de rechter te Amsterdam exclusief bevoegd om over deze geschillen te oordelen.

Versie 26 maart 2019