image_1

V33 ontgrijzer 1L

 • Reinigt, ontgrijst en vernieuwt
 • Verwijdert alle vlekken, zeer efficiënt op roest
 • Druipvrije gel
 • Op waterbasis

Toon specificaties
Productomschrijving
Maak je terras weer als nieuw met V33 terras ontgrijzer. De terrasontgrijzer reinigt, ontgrijst en vernieuwt door weersinvloeden vuil en donker geworden hout, zonder het te ontkleuren. Ook verwijdert deze vlekken, zelf op roest.

Schrob het terras schoon om het grootste vuil te verwijderen. Breng een dikke, gelijkmatige laag op het hout aan en laat deze 5-10 minuten inwerken. Verwijder het vuil met een spatel of een nylonborstel. Is het terras nog niet helemaal schoon? Herhaal de behandeling dan. Spoel het oppervlak goed na met water en laat deze drogen. Reinig het gereedschap na gebruik direct met water.

EAN: 3153894998681

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Buiten
 • Technische kenmerken

  Maximale verwerkingstemperatuur

  25 °C

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  12 °C

  Substantie

  Vloeistof

  Materiaal van doeloppervlak

  Hout

  Volume

  1 l
 • Toepassing

  Toepassing

  De Ontgrijzer Terras reinigt, ontgrijst en vernieuwt bevuild en verzwart hout als gevolg van UV-stralen en weersomstandigheden zonder het hout te verkleuren. Die verwijdert oppervlakkige vlekken, zelfs roest. De Ontgrijzer is geschikt voor het gebruik op gevelhout, terrassen, vloeren en houten randen van zwembaden.
GHS05
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven