image_1

Weber voegmiddel waterdicht lichtgrijs 2kg

 • Volledig gevulde gladde voegen
 • Waterdicht
 • Binnen en buiten

Toon specificaties
Productomschrijving
Weber Voegmiddel waterdicht is een waterdicht voegmiddel voor het voegen van tegels. Het voegmiddel zorgt voor volledig gevulde gladde voegen en kan worden verwerkt in voegbreedtes van 2 tot 20 millimeter. Het voegmiddel is geschikt voor alle type tegels.

EAN: 8711474041384

Specificaties
 • Algemeen
  Binnen/buitengebruik
  Binnen
 • Technische kenmerken
  Substantie
  Poeder
  Materiaal van doeloppervlak
  Keramiek
  Elastisch
  Nee
  Niveau van waterbestendigheid
  Waterbestendig
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Grijs
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Ja
  Droogtijd
  0.5 h
  Overschilderbaar
  Nee
  Kant & klaar
  Nee
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven