image_1

Kerakoll voegmortel Flex antraciet 5kg

  • Vloeren en muren
  • Binnen en buiten
  • Waterafstotend
  • Eenvoudig aan te brengen
  • Recycleerbaar

Toon specificaties
Productomschrijving

De flex voegmortel voor tegels van het merk Kerakoll is een voorgemengde antracietgrijze pleister op basis van cement. Met dit voegenpoeder, dat wordt omgezet in een pasta, kunnen voegen van 2 tot 12 mm worden gerealiseerd voor porseleinen tegels, keramische tegels, dunne tegels en natuursteen. De voegen zijn geschikt voor vloerverwarming en greenbuilding.

Deze minerale voegmortel is ecologisch verantwoord, bacteriostatisch en schimmelwerend. De monocomponenten hebben een zeer lage uitstoot van vluchtig organische stoffen. Het is ook volledig recycleerbaar op het einde van zijn levensduur. De 5 kg flex voegmortel staat garant voor een snelle en complete vulling van de voeg en voor een makkelijke reiniging.

EAN: 8021704142164

GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bevat Portlandcement (Cr Vl < 0,0002%), Portlandcement (Cr Vl < 0,0002%). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven