• NaN
image_1

Pool Power zwembad power shock 1kg

 • Ideaal voor het opstarten van een zwembad
 • Voorkomt vorming algen
 • Voorkomt verhoging pH-waarde
 • Snel oplossende tabletten

Toon specificaties

15% KEUZEKORTING

i

20,

99

17,

84
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
De Pool Power zwembad power shock 1kg zijn kleine chloortabletten die gebruikt kunnen worden als chloortoevoeging in je zwembadwater. De tabletjes voorkomen verhoging van je pH-waarde en de vorming van algen.

EAN: 8717496964564

Specificaties
 • Algemeen

  Type waterbehandeling/onderhoud/tester

  Poeder
 • Technische kenmerken

  Aantal doseringen

  0

  Klaar voor gebruik

  Ja

  Substantie

  Poeder

  Volume

  0 l

  Samenstelling

  trocloseennatrium, dihydraat

  Rendement per verpakking

  i

  0 m²

  Dosering

  0 m³

  Ecologisch

  i

  Nee
 • Uiterlijke kenmerken

  Vorm

  Korrel
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Vormt giftig gas in contact met zuren. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven

Voor de Makers

 • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

 • Gratis retourneren

 • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

Hulp nodig?

Andere vraag?

Praxis winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Praxis

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief


© 2023 -

Praxis

Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten