image_1

Pool Power Long 200gr 1kg

 • Langzaam oplossende chloortabletten
 • Tegen algen en bacteriën
 • Geschikt voor zwembad of spa
 • Voor continue desinfectie

Toon specificaties

22,

99
30 dagen bedenktijd
Met Praxis Plus 90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze winkels
Air Miles sparen bij je aankoop
Productomschrijving
De Pool Power Long 200gr 1kg zijn oplossende chloortabletten tegen bacteriën en algen. De tabletten zijn geschikt om je zwembad of spa schoon te houden. Ze moeten worden gebruikt in een chloordrijver en desinfecteren het water perfect.

EAN: 8717496960238

Specificaties
 • Algemeen

  Type waterbehandeling/onderhoud/tester

  Tablet
 • Technische kenmerken

  Aantal doseringen

  0

  Klaar voor gebruik

  Ja

  Substantie

  Vast

  Volume

  0 l

  Samenstelling

  trichloorisocyanuurzuur

  Rendement per verpakking

  i

  0 m²

  Dosering

  0 m³

  Ecologisch

  i

  Nee
 • Uiterlijke kenmerken

  Vorm

  Tablet
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vormt giftig gas in contact met zuren.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Alternatieven

Voor de makers

 • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

 • Gratis retourneren in één van onze winkels

 • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

Hulp nodig?

Andere vraag?

Praxis winkels

Vind een winkel bij jou in de buurt

Volg Praxis

Makkelijk betalen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief