image_1

Ubbink gelbolletjes Aqua ClearPro 500ml

 • Gelbolletjes bevorderen de biologische afbraak van overtollige voedingsstoffen
 • Curatieve behandeling: 2-3 keer/jaar
 • Inhoud: 500 ml

Toon specificaties
Productomschrijving
Deze Aqua ClearPro gelbolletjes van het merk Ubbink bevatten enzymen (amylase) die de biologische afbraak van overtollige voedingsstoffen in het vijverwater bevorderen. Ze voorkomen ook algengroei. Gebruik de Aqua ClearPro gelbolletjes in de lente: zo heb je het hele jaar door schoon vijverwater!

EAN: 8711465730211

Specificaties
 • Technische kenmerken
  Aantal doseringen
  0
  catspec_ready_for_use_indicator
  Ja
  Substantie
  Gel
  Samenstelling
  niet van toepassing
  Dosering
  0 m³
  Ecologisch
  Nee
 • Uiterlijke kenmerken
  Vorm
  Pot
GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven