Pokon mos weg 7kg

  • Met gazonvoeding
  • Snel verlost van mos en onkruid

Toon specificaties
Gemakkelijk thuisbezorgd

toegevoegd aan je winkelwagen

aanbevolen accessoires

Wat zijn de specificaties?

Last van mos in het gazon? Een effectieve manier om dit op te lossen is het gebruik van Pokon Mos Weg! Met deze mosbestrijder, die bovendien gazonmest bevat, wordt mos snel verwijderd en is je gazon direct gevoed.

EAN: 8711969023772

Type
Gazon
Diepte
6 cm
Breedte
30 cm
Hoogte
46 cm
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.