image_1

Compo K.O. spray Vliegende Insecten 400ml

 • Tegen vliegen, muggen en motten
 • Voor toepassing in woon- , werk- en andere verblijfsruimtes
 • Klaar voor gebruik

Toon specificaties

15% KEUZEKORTING

i

13,

49

11,

46

per l 28,65

Productomschrijving
De Compo K.O. spray Vliegende Insecten is een gebruiksklare spray voor de bestrijding van vliegende insecten zoals vliegen, muggen en motten in woon-, werk- en andere verblijfsruimten.

EAN: 5411196024971

Specificaties
 • Algemeen

  Type ongediertebestrijding

  Spray

  ROHS keurmerk

  Nee

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Giftig

  Nee
 • Gebruiksgemak

  Herbruikbaar

  Nee
GHS02GHS09
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven