image_1

Compo insectenbestrijder Karate Garden Groenten & Fruit 200ml

 • Tegen bijtende en zuigende insecten op groenten & fruit
 • Snelle werking met shock-effect
 • Beschermt tot 2 weken
 • Korte wachttijd voor de oogst

Toon specificaties
Inhoud

21,

99

per l 109,95

Productomschrijving
Compo Karate Garden is een geconcentreerde insectenbestrijder tegen bijtende en zuigende insecten, zoals bladluizen, kevers, wantsen, rupsen, preimot, groentevliegen, trips en witte vlieg op groenten en fruit. De formulering zorgt voor een snelle opname door de plant, waardoor het product regenvast is na 2 uur. Bovendien heeft het product een werking gedurende 2 weken. Voor groenten en fruit is de wachttijd voor de oogst heel kort.

EAN: 5411196097654

Specificaties
 • Algemeen

  Gewasomschrijving

  Sierplanten en potplanten binnens- en buitenshuis, groenten en fruit

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Aanbrengmethode

  Mengsel

  Substantie

  Vloeistof

  Rendement per verpakking

  i

  15 m²

  Ecologisch

  i

  Nee
 • Gebruiksgemak

  Beoogd gebruik

  Tuin
GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Gelekte/gemorste stof opruimen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Aanvullende gevareninformatie
Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Alternatieven