image_1

Weber Beamix Dansand hard 20kg

 • Voor nieuwe en bestaande bestrating
 • Makkelijk aan te brengen, in de voegen vegen en met water benevelen
 • Voor voegen van 3 tot 10 mm breed en minimaal 40 mm hoog

Toon specificaties

21,

99

per kg 1,10

Productomschrijving
Weber Beamix Dansand hard naturel is ideaal voor het voorkomen van onkruidgroei tussen de bestaande en nieuwe bestrating. Zo voorkom je dat onkruid en insecten zich door de voegen, tussen de bestrating verspreiden. Weber Beamix Dansand hard naturel is milieuvriendelijk en zeer duurzaam. Zelfs na jaren is de grijze voeg nog hard. Het onderhoud is zeer eenvoudig.

EAN: 8711474017143

Specificaties
 • Technische kenmerken

  Maximale korrelgrootte

  100 mm

  Minimale korrelgrootte

  100 mm

  Gemiddelde korrelgrootte

  50 mm
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Grijs
 • Gebruiksgemak

  Type bodembedekking

  Zilverzand
Gevarenaanduiding
Bevat grijs cement. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Alternatieven