Protecton motorolie 5w30 c3 1l

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Auto onderhoudProtection producten
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Auto onderhoudProtection producten

Wat zijn de specificaties?

Mid-SAPS brandstofbesparende, synthetische motorolie voor de nieuwste generatie personenwagens voorzien van roetfilter en/of katalysator.

EAN: 8711293463480

Breedte
134 mm
Hoogte
193 mm
Materiaal
Vloeibaar
Kleur
Grijs/Print
GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product UNDEFINED grondig wassen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook