Protecton koelvloeistof g12/g12+ 5l kant&klaar

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Auto onderhoudProtection producten
  • Gebruiksklaar
  • Anti-corrosief

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
Auto onderhoudProtection producten

Wat zijn de specificaties?

Gebruiksklare longlife koelvloeistof op basis van zuivere monoethyleenglycol en anti-korrosie additieven ter bescherming van de radiator (open en gesloten koelsystemen). Zorgt voor vorstbescherming in de winter en voor optimale koeling in de zomer. Produc

EAN: 8711293464005

Lengte
18 cm
Hoogte
28 cm
Breedte
14 cm
Kleur
Rood
Materiaal
Vloeistof
Inhoud
5L
Bijkomende informatie
GHS07 Schadelijk
GHS07
Gevarenaanduiding
Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Schadelijk bij opname door de mond. Irriterend voor de ogen en de huid.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product huid grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd
 

Anderen kochten ook