Ben je op zoek naar een boormachine, maar weet je nog niet welke boormachine het beste bij jou past? Bekijk ons koopadvies.
Sluiten
Advies en informatie nodig? Neem eens een kijkje op onze koopadviespagina over laminaat.
Sluiten

Wat doen we nog meer?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Praxis

De bedrijfsstrategie van Praxis zo duurzaam mogelijk uitvoeren; dat is het doel van het programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van Praxis. Dat geldt natuurlijk voor de producten die in onze winkels liggen en hoe we met energie en afval omgaan, maar ook voor de relaties die we aangaan met klanten, leveranciers en onze medewerkers en voor de manier waarop wij klanten helpen om hun huizen zo duurzaam mogelijk te maken.

Duurzaamheid wordt op de website van MVO-Nederland als volgt beschreven:

“Duurzaam betekent bestendig of lang meegaand. Een duurzame ontwikkeling is een strategie of productiemethode die de natuurlijke hulpbronnen of grondstoffen niet uitput om zo de behoeften van toekomstige generaties niet in gevaar te brengen. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) belangen, oftewel de 3 P’s”.

In lijn met deze beschrijving is bij Praxis, als één van de grootste spelers in de Doe-Het-Zelf branche in de Benelux, het programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gestart met als missie:

‘De aarde behouden voor de volgende generaties door elke dag een kleine stap te maken’.

Programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het MVO-programma van Praxis is gebaseerd op vier pijlers die elk door een lid van het Management Team van Praxis worden gesponsord:

- Energie & afval
- Duurzame producten
- Duurzame relaties
- Duurzame huizen voor onze klanten

Energie & afval

In deze pijler binnen het MVO-programma staat het energieverbruik van onze winkels en het Service Center centraal. Waar mogelijk worden energiebesparende maatregelen genomen zoals het aanbrengen van energiezuinige verlichting (LED). Ook worden mogelijkheden onderzocht voor de toepassing van alternatieve bronnen van energie, zoals zonnepanelen.

Praxis hanteert een duidelijk beleid voor de scheiding van afval. Hout, metaal, plastic en ander afval wordt bij Praxis gescheiden afgevoerd door gespecialiseerde afvalbedrijven. Bovendien krijgen klanten in onze winkels de mogelijkheid om batterijen, (spaar)lampen en kleine elektrische apparaten in te leveren. Praxis voldoet daarmee aan de wettelijke verantwoordelijkheid om afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting verantwoord te laten inzamelen en recyclen. Deze verantwoordelijkheid komt voort uit Europese wetgeving over WEEE (Waste of Electric and Electronic Equipment). Praxis werkt daarvoor samen met Wecycle die de ingezamelde materialen ophaalt en recycling van deze materialen organiseert.

Om de hoeveelheid (verpakkings)afval bij de bron aan te pakken, streeft Praxis er naar om in samenwerking met leveranciers de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te houden en bovendien zo veel mogelijk verpakkingsmateriaal dat gerecycled kan worden te gebruiken.

Om gebruikt handgereedschap een tweede leven te geven is Praxis partner van de Stichting Gered Gereedschap. In alle Praxis-winkels kan gereedschap worden ingeleverd waarna het door Gered Gereedschap wordt opgehaald en opgeknapt. Dat gebeurt door vrijwilligers in één van de werkplaatsen van waaruit het gerecyclede gereedschap wordt verzameld in zeecontainers en verscheept naar de eindbestemming.

Duurzame producten

Als vanzelfsprekend voldoen de producten die bij Praxis in de winkels liggen aan de wet- en regelgeving en zijn ze veilig in gebruik. Praxis wil een stap verder gaan door duurzaamheid op te nemen in de specificaties van de producten en zodoende de klant duurzame producten aan te bieden. Daarbij kun je denken aan producten die water en/of energie besparen, producten die gebaseerd zijn op biologische grondstoffen, verf gebaseerd op waterbasis (acryl) en duurzaam hout. Praxis streeft er ook naar dat deze duurzame producten als zodanig herkenbaar zijn voor klanten.

Duurzame relaties

Wij tonen respect voor mens en milieu en we vragen al onze medewerkers en leveranciers om bij hun zakelijke beslissingen rekening te houden met de korte- en lange termijninvloeden op het milieu en gemeenschap. Daarbij bieden wij onze medewerkers een veilige werkplek die minimaal voldoet aan de eisen met betrekking tot arbeidsomstandigheden. Bij het selecteren van leveranciers houden wij rekening met hun beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Duurzame huizen voor onze klanten

Duurzaam hout

Hout is een belangrijk en veel gebruikt materiaal bij het klussen en Praxis vindt het belangrijk dat het hout in de winkels afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Een duurzaam beheerd bos is een bos dat in stand wordt gehouden door herbeplanting, waar biodiversiteit (dier- en plantensoorten) van het bos wordt behouden of verbeterd, waar rechten van de lokale bevolking en van bosarbeiders worden gerespecteerd en waar kap en handel van illegaal geoogst hout niet zijn toegestaan. Het Forest Stewardship Council (FSC) en het Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) zijn erkende certificatiestandaarden die dit als doel hebben. In Praxis-winkels kun je duurzaam hout herkennen aan het FSC- of het PEFC-keurmerk. Zo weet je zeker dat dit hout uit een goed beheerd bos komt. Praxis is partner van FSC-Nederland en prefereert daarom FSC-gecertificeerd hout.Het inkoopbeleid van Praxis voor hout is gericht op dit duurzame bosbeheer. In 2012 was 85% van de hoeveelheid hout dat door Praxis werd ingekocht, gecertificeerd hout. In 2013 is dit percentage verder opgelopen tot boven 95%. De doelstelling voor Praxis is dat er 100% van het ingekochte hout, gecertificeerd is, in lijn met het Retailconvenant dat Praxis ondertekend heeft. Als klant kun je daarbij helpen door bij je aankoop voor gecertificeerd hout te kiezen

Milieubewust klussen

Milieubewust klussen begint met de keuze voor het materiaal dat je koopt in de winkel. Daarbij kun je letten op de aanwezigheid van milieukeurmerken (zoals het Ecolabel op de muurverven van Perfection). Daarnaast moet je rekening houden met de geschiktheid van het materiaal (zoals vochtbestendige verf voor in de badkamer). Koop je materialen op maat en breng wat je overhoudt in de verpakking terug naar je Praxis-winkel; dat scheelt kosten en afval. Door materiaal en producten zoveel mogelijk gescheiden in te leveren, kun je belasting van het milieu voorkomen. Gescheiden inzameling stimuleert namelijk hergebruik van materiaal. Dat voorkomt dat er nieuwe grondstoffen worden gebruikt en vermindert zo de belasting van het milieu. Bouwmateriaal gescheiden inleveren kan bij de gemeente. Advies om verantwoord en veilig te klussen of verspilling van materiaal te voorkomen kun je vinden in de Praxis Kluswijzers.

Winkel- of teaminitiatieven

Naast de vier pijlers van het programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die centraal vanuit Praxis worden gecoördineerd, zijn er ook initiatieven op kleinere schaal die genomen worden door de werknemers in de individuele Praxis-winkels of door teams van afdelingen op het Service Center. Daarbij kun je denken aan sponsoractiviteiten voor plaatselijke verenigingen, deelname aan de Dag van de Duurzaamheid of teamuitjes waarbij liefdadigheidswerk wordt gedaan. Praxis stimuleert zijn medewerkers om zich in te zetten voor dit soort initiatieven en daarmee de relatie met hun omgeving, omwonenden en plaatselijke verenigingen te versterken.