Duurzaam ondernemen bij Praxis

Praxis streeft ernaar om zijn bedrijfsstrategie zo duurzaam mogelijk uit te voeren. Dat geldt voor onze producten, hoe om te gaan met energie en afval, de relaties met klanten, leveranciers en medewerkers, en het verduurzamen van de huizen van klanten. Bekijk hieronder de verschillende initiatieven op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) waar Praxis aan deelneemt. 

Verpakkings- en afvalmanagement

Praxis heeft actief meegewerkt aan de ontwikkeling van het brancheverduurzamingsplan ‘Verpakken doe-het-zelf 2015-2018’ en de tweede versie van dit plan voor de periode 2019-2022. Dit plan bevat richtlijnen voor inkopers en leveranciers om de belasting van het milieu door productverpakkingen zoveel mogelijk te beperken. Praxis streeft ernaar om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te houden, om zoveel als mogelijk gerecycled materiaal toe te passen en zo veel mogelijk recyclebaar verpakkingsmateriaal te gebruiken.
Enkele mooie resultaten: De verpakking van Eigen Merk lichtbronnen is in 2019 gewijzigd van plastic blisters naar karton. Hiermee wordt op jaarbasis 2650 kg minder plastic gebruikt. In 2020 worden de Aquavive en Aquazure douchesystemen en -accessoires gewijzigd van plastic blisters naar karton. Hiermee wordt op jaarbasis 28.500 kg minder plastic gebruikt.

Daarnaast wordt het afval in de winkels gescheiden in verschillende afvalstromen en afgevoerd door gecertificeerde afvalverwerkers. Uit cijfers van de afvalverwerkers blijkt dat de opgestelde richtlijnen helpen, het gemiddelde aantal kilo’s ingezameld afval daalt namelijk aanzienlijk. Ook aan het afval van de klanten is gedacht. In samenwerking met diverse bedrijven en stichtingen biedt Praxis klanten de mogelijkheid om batterijen, (spaar)lampen, tl-buizen en elektrische apparaten in te leveren. Vervolgens zorgen de afvalverwerkingspartners dat de ingezamelde producten worden opgehaald en gerecycled. Via Stichting Gered Gereedschap kunnen klanten ook handgereedschap inleveren bij een Praxis-winkel in de speciaal hiervoor beschikbare inzamelbakken. De vrijwilligers van Gered Gereedschap knappen het handgereedschap op en zorgen ervoor dat het een tweede leven krijgt in Afrika. In 2019 zijn 45 extra inzamelbakken geplaatst in de omgebouwde Formido-winkels. In totaal is bij Praxis in 2019 ongeveer 150.000 stuks handgereedschap ingezameld.

Tevens wordt oude bedrijfskleding van de winkelmedewerkers gerecycled en deels gebruikt voor het maken van nieuwe bedrijfskleding via Schijvens.

Hierbij enkele positieve resultaten van 2019:

  • 30.844 kilo batterijen ingezameld via Stibat (stijging van 28,1% t.o.v. 2018) 
  • 134.070 kilo kleine elektrische apparaten en spaarlampen ingezameld via Wecycle (stijging van 36,1% t.o.v. 2018)Duurzaam hout

Praxis speelt een belangrijke rol in het verhandelen van hout en hout bevattende producten en voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van natuurlijke grondstoffen. Als criteria voor duurzaam hout worden de certificeringen van Forest Stewardship Council (FSC) en Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) aangehouden, waarbij de FSC de voorkeur heeft. In Praxis-winkels is duurzaam hout te herkennen aan het FSC- of het PEFC-keurmerk. Praxis heeft als streven dat op de lange termijn 95% van het aanbod hout en hout bevattende producten gecertificeerd moet zijn. Met inmiddels 88,4% gecertificeerd hout in de winkels moet dit doel zeker worden gehaald.
Verantwoorde productie

Praxis voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van natuurlijke grondstoffen en de arbeidsomstandigheden in fabrieken waar producten voor Praxis worden gemaakt. Zo is één van de eisen aan leveranciers om gedocumenteerd bewijs aan te leveren dat de fabrieken waar producten voor Praxis worden gemaakt aan minimale eisen voldoen op het gebied van arbeidsethiek, veiligheid en sociale aspecten. Praxis is actief lid van amfori BSCI. De producten die bij Praxis in de winkels liggen voldoen aan de wet- en regelgeving en zijn veilig in gebruik.

Tevens bieden de winkels biologische of ecologisch verantwoorde producten aan als alternatief voor standaard producten. Hierbij worden bijvoorbeeld biologische middelen gebruikt, vormen natuurlijke ingrediënten de basis van het product, zijn de producten biologisch afbreekbaar of wordt er rekening gehouden met de verpakkingskeuze. Andere duurzame opties zijn de vele waterbesparende producten in het sanitair assortiment, één accu die te gebruiken is voor allerlei soorten elektrisch gereedschap en het ruime aanbod aan isolatie gerelateerde producten. Energiebesparende producten zijn te herkennen aan het energie efficiëntie label.

Daarnaast bieden de winkels door middel van diensten klanten de mogelijkheid om te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de levensduur van apparatuur te verlengen door het bieden van onderhoud, een apparatuur verhuurservice en door adviezen en producten waarmee energie of water bespaard kan worden.
Duurzame Praxis-winkels

Naast duurzame producten zet Praxis zich ook in voor het verduurzamen van de winkelpanden. Zo is een groot deel van de winkels voorzien van energiezuinige LED-verlichting. Dit zorgt voor een enorme energiebesparing én het assortiment komt beter tot zijn recht. De pendelarmaturen worden in Nederland gemaakt via digital manufacturing en zijn volledig recyclebaar, hierdoor hebben ze een extreem lage CO2-footrprint.

Daarnaast hebben we twee volledig gasloze winkels in Amsterdam (Praxis City Amsterdam Osdorp) en Oegstgeest. De winkel in Oegstgeest is uitgerust met een warmtepomp in plaatst van een gasaansluiting. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van lage temperatuursverwarming in de vloer om het energieverbruik te verminderen.
Zonnepanelen met Solease

Klanten kunnen bij Praxis nu ook zonnepanelen huren of kopen. Praxis biedt deze nieuwe dienst aan in samenwerking met Solease. Door middel van zonnepanelen kunnen klanten hun woning verduurzamen en besparen op de energierekening. Via de website kan er worden gecheckt of het dak van de woning geschikt is voor zonnepanelen. 

Doe de dakcheck