Alabastine sneldrogende muurvuller 330gr

Wat zijn de specificaties?

Alabastine Sneldrogende Muurvuller is een vuller voor gaten en scheuren in je muur voor binnen en buiten. Het product is snel droog zodat je er snel met de verf overheen kunt. Dankzij de Muurvuller zie je niks meer van oneffenheden in je wanden of plafonds.

EAN: 8710839102234

Overschilderbaar na
30 minuten
Inhoud
330 ml
Aantal
Max. 5 cm per laag
Droogtijd
30 minuten
Kleur
Grijs
Verwerkingstijd
10 minuten
Verwerkingstemperatuur
Min 5 graden°C
GHS02GHS07
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Koel bewaren. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires