image_1

Alabastine grote gaten vuller 2,5kg

 • Voor het vullen van gaten tot 10 cm diep in 1 keer
 • Lichtgewicht, zakt niet uit
 • Superglad af te werken

Toon specificaties
Productomschrijving
Als je grote gaten in onder andere steen en beton wilt vullen, is Alabastine kant-en-klaar grote gatenvuller het ideale product voor jou. Deze grote gatenvuller zakt niet uit, is voor binnen en buiten geschikt en is bovendien schuur-, spijker- en schroefbaar. Verpakking bevat 2,5 kilogram.

EAN: 8710839105150

Specificaties
 • Algemeen
  Verwerkingseisen
  De ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn.
  Binnen/buitengebruik
  Binnen, Buiten
 • Technische kenmerken
  Maximale laagdikte
  100 mm
  Maximale verwerkingstemperatuur
  30 °C
  Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
  Substantie
  Vast
  Materiaal van doeloppervlak
  Steenachtig, Gips
  Elastisch
  Nee
  Verwerkingstijd
  60 h
  Niveau van waterbestendigheid
  Niet waterbestendig
 • Uiterlijke kenmerken
  Kleurfamilie
  Grijs
 • Toepassing
  Toepassing
  Vullen
 • Gebruiksgemak
  Flexibel
  Nee
  Droogtijd
  12 h
  Verwerkingsmethode
  Plamuurmes
  Overschilderbaar na
  24 h
  Overschilderbaar
  Ja
  Kant & klaar
  Nee
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. Na inademing: Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Alternatieven