Alabastine MDF vuller 330gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten
  • Geschikt voor binnen en buiten
  • Geschikt voor MDF en HDF

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Deze MDF vuller van Alabastine is het enige vulmiddel dat na aflakken onzichtbaar is. Het geeft een spiegelglad eindresultaat en is al na 2 uur schuur- en overschilderbaar met elke verf.

EAN: 8710839112875

Gevarenaanduiding
Bevat C(M)IT/MIT(3:1) en 1.2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd