Alabastine houtrotvuller pro 330 gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten
 • Eenvoudig repareren in iedere vorm
 • Zakt niet uit, ook niet bij grote reparaties
 • Uitstekend schuurbaar
 • Toe te passen bij lagere tempraturen

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Met de Alabastine houtrolvuller pro repareer je eenvoudig hout in de juiste vorm.

EAN: 8710839114435

 • Substantie
  Vloeistof
 • Droogtijd
  4 h
 • Niveau van waterbestendigheid
  Waterbestendig
 • Kant & klaar
  Nee
 • Verwerkingsmethode
  Plamuurmes
 • Overschilderbaar
  Ja
 • Elastisch
  Nee
 • Overschilderbaar na
  4 h
 • Materiaal van doeloppervlak
  Hout
 • Binnen/buitengebruik
  Binnen, Buiten
 • Maximale verwerkingstemperatuur
  30 °C
 • Kleurfamilie
  Beige
 • Minimale Verwerkingstemperatuur
  3 °C
 • Toepassing
  Repareren
 • Flexibel
  Nee
 • Verwerkingseisen
  De ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn.
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd