Alabastine houtrotimpregneer pro 120 ml

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten
 • Versterkt aangetast hout
 • Verbetert de hechting van de reparatie
 • Na 30 minuten al starten met repareren

Toon specificaties
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
HoutvullersAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Breng houtrotimpregneer van Alabastine aan omde hechtig van de houtrotvuller professioneel van Alabastine te verbeteren.

EAN: 8710839114442

 • Substantie
  Vloeistof
 • Serie
  Houtrotimpregneer
 • Verwerkingsmethode
  Kwast
 • Rendement per verpakking
  1 m²
 • Overschilderbaar na
  30 h
 • Binnen/buitengebruik
  Buiten, Binnen
 • Kleurfamilie
  Grijs
 • Bescherming
  5 jaar
 • Antislip
  Nee
 • ROHS keurmerk
  Nee
 • Verfbasis
  Oplosmiddelhoudend
GHS07GHS09
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding
Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Gemakkelijk thuisbezorgd