Alabastine alles vuller wit 750g

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersAlabastine producten
 • Vult gaten zorgvuldig en snel
 • Ook bruikbaar voor het zetten van hoeken en contactdozen

Toon specificaties
Inhoud
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
AllesvullersAlabastine producten

Wat zijn de specificaties?

Alabastine alles vuller wit is geschikt voor het vullen en repareren van gaten en scheuren tot 5 cm diep in één keer. Vult gaten en scheuren in o.a. steen, beton, gasbeton, pleisteren en stuckwerk.

EAN: 8710839101008

 • Substantie
  Vast
 • Droogtijd
  12 h
 • Niveau van waterbestendigheid
  Niet waterbestendig
 • Kant & klaar
  Nee
 • Verwerkingsmethode
  Plamuurmes
 • Overschilderbaar
  Ja
 • Elastisch
  Nee
 • Overschilderbaar na
  1440 h
 • Materiaal van doeloppervlak
  Steenachtig, Gips
 • Binnen/buitengebruik
  Binnen, Buiten
 • Maximale verwerkingstemperatuur
  30 °C
 • Kleurfamilie
  Wit
 • Minimale Verwerkingstemperatuur
  5 °C
 • Toepassing
  Vullen
 • Flexibel
  Nee
 • Verwerkingseisen
  De ondergrond dient droog, stof en vetvrij te zijn.
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd