image_1

Knauf Spuitgips MP 75 25kg

  • Binnenwanden en plafonds
  • Droogt snel
  • Uniform uitharding

Toon specificaties
Productomschrijving
Knauf spuitgips MP 75 is een spuitpleister voor binnewanden en plafonds. De enkellaagse applicatie wordt uitgevoerd met behulp van een Knauf PFT G4, G5 of monojet machines.

Het kan worden gebruikt met ruwe minerale ondergronden. Het droogt snel en verhardt gelijkmatig. Het kan worden afgewerkt met alle soorten bekledingen wanneer het in één laag wordt aangebracht (tegels, enz.). De MP 75 wordt verkocht in zak van 25 kg.

EAN: 5413503014026

Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven