image_1

Knauf blokkenlijm en eindlaagpleister Fix & Finish 10kg

Inhoud
Productomschrijving
Knauf Fix & Finish wordt, uitsluitend in binnenbereik, gebruikt voor het lijmen van cellenbetonblokken (bijv. Ytong, en dergelijke), kalkzandsteenblokken, alle voor niet dragende binnenwanden. Het repareren cellenbetonblokken en elementen. Het dunpleisteren van zuigende gestorte beton, prefab-beton, cellenbeton, kalkzandsteenblokken en elementen, gipsblokken, gipspleisters.

EAN: 5413503015139

Specificaties
  • Inhoud
    10 kg
Voorzorgsmaatregelen
Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven