Alabastine glasvezelplamuur 250gr

Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
PlamuurAlabastine producten
  • Geschijkt voor metaal, hout, polyester, diverse kunststoffen en steen
  • Verpakking inclusief verharder

Toon specificaties
Inhoud
Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:
PlamuurAlabastine producten
Praxis, voor de makers
Achteraf betalen mogelijk
90 dagen bedenktijd
Gratis retourneren in één van onze 195+ winkels

Wat zijn de specificaties?

Deze 250gr glasvezelplamuur van Alabastine is een grove plamuur voor ingrijpende hout-, metaal-, en polyester reparaties.

EAN: 8710839223151

Basis
Oplosmiddelhoudend
Droogtijd
45 minuten
Verwerkingstijd
10 minuten
Inhoud
250 gr
Overschilderbaar na
45 minuten
GHS02GHS07GHS08
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling .
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. Koel bewaren. Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires