image_1
image_1image_2image_3image_4image_5image_6

Weber Beamix cementgebonden stucmortel 20kg

 • Ideale stuc voor de badkamer
 • Ondergrond voor schuur-, pleister-, en tegelwerk

Toon specificaties

10,

49

per kg 0,52

Productomschrijving
Weber Beamix Cementgebonden stucmortel lichtgrijs is dankzij de unieke samenstelling geschikt voor het stucen van metselwerk én cellenbeton in natte ruimtes en buiten. Je kunt dus met één bouwmateriaal alle muren stucen. Dat werkt makkelijk en tijdbesparend. Weber Beamix Cementgebonden stucmortel is de ideale ondergrond voor schuur-, pleister- en tegelwerk.

EAN: 8711474016207

Specificaties
 • Algemeen

  Binnen/buitengebruik

  i

  Binnen
 • Technische kenmerken

  Maximale voegbreedte

  100 mm

  Maximale verwerkingstemperatuur

  30 °C

  Minimale voegbreedte

  20 mm

  Minimale Verwerkingstemperatuur

  5 °C

  Sterkteklasse

  Sterke klasse

  Substantie

  Poeder

  Materiaal van doeloppervlak

  Muren

  Vuurbestendig

  Nee

  Verwerkingstijd

  2 h
 • Uiterlijke kenmerken

  Kleurfamilie

  Grijs
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Alternatieven