Weber vloeibare zandcement 20kg

  • Voor laagdiktes van 3 tot 10 cm
  • Is zeer makkelijk in gebruik
  • Niet meer smeren en afreien
  • Zeer makkelijk, licht mengen, uitgieten, nivilleren
  • Geschikt voor vloerverwarming
  • Eco - 40% co2 reductie
  • Eenvoudig te maken

Toon specificaties

Wat zijn de specificaties?

Voor het renoveren of neerleggen van een nieuwe vloerbedekking of het installeren van vloerverwarming is het belangrijk om een goede en stabiele ondergrond te hebben. Dit kun je realiseren met een vloerprimer in combinatie met egalisatiemortel en/of vloercoating. Met een juiste combinatie kun je een perfecte, strakke vloer neerleggen waar tegels, laminaat, parket of andere vloerbedekking op gelegd kan worden. Op deze manier zorg je voor een solide basis om je vloer in topconditie te krijgen en te houden.

Dit zandcement is geschikt voor laagdiktes van 3 tot 10 cm en is zeer makkelijk in gebruik. Dit zandcement is grijs van kleur, heeft een verbruik van circa 19kg / m2 / cm en wordt geleverd in een verpakking van 20 kg.

Inhoud:
- Weber vloeibare zandcement 20kg

EAN: 8711474042602

Verwerkingstijd
circa 30 tot 45 minuten
Verbruik
circa 19kg / m2 / cm
Inhoud
20 kg
Minimale laagdikte
3 cm
Kleur
Grijs
Sterkteklasse
CT-C16-F4
Keurmerk
EN 13813
GHS05GHS07
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.
Gemakkelijk thuisbezorgd

aanbevolen accessoires