Scan, en bekijk het stappenplan op praxis.nl

NaN
Enci portlandcement 25kg

Enci portlandcement 25kg


  Toon specificaties
  Vaste lage prijs

  7,

  59

  Nog niet gevonden wat je zoekt? Bekijk meer:

  Cement

  Productomschrijving

  Enci portlandcement is onder andere geschikt voor cementgebonden dekvloeren, het storten van vloeren en kleine betonelementen. Dit portlandcement is 25kg. 
  EAN:
  • 8715417000124

  Productveiligheid

  GHS05GHS07
  Signaalwoord
  Gevaar
  Gevarenaanduiding
  Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  Voorzorgsmaatregelen
  Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. De inhoud en / verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden. Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

  Specificaties


   Alternatieven

   Voor de Makers

   • Snel ophalen in een Praxis winkel bij jou in de buurt

   • Gratis retourneren

   • 30 dagen bedenktijd (met Praxis Plus 90 dagen)

   Hulp nodig?

   Andere vraag?

   Praxis winkels

   Vind een winkel bij jou in de buurt

   Volg Praxis

   Makkelijk betalen

   Meld je aan voor onze nieuwsbrief

   © 2024 -

   Praxis

   Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. eventuele verzendkosten