image_1

Rubson Schilderskit 280 ml

Productomschrijving
Voegkit voor het afdichten van alle voegen en kieren die nadien overschilderd moeten worden.

EAN: 5410091669522

Specificaties
  • Inhoud
    300 ml
Gevarenaanduiding
Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; Isothiazolinonmengsel 3:1 (CIT/MIT). Kan een allergische reactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Alternatieven